Wideo
55:22

25.08.2018

Wydanie poświęcone jest Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku. Basil Kerski, dyrektor ECS, mówi z jakich powodów najważniejsza nagroda muzealna Europy została przyznana właśnie tej placówce. Jacek Kołtan, zastępca dyrektora ECS, opowiada o wystawie stałej z punktu widzenia stoczniowego dizajnu, który stał się dizajnem społecznym. W programie także o archiwum placówki. Archiwum Europejskiego Centrum Solidarności rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Zgodnie z założeniami statutowymi jego celem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie źródeł opisujących opór społeczny wobec władzy komunistycznej w latach 1970-1989. W zakres ten wchodzą materiały dotyczące historii ruchu społecznego Solidarność i antykomunistycznej opozycji demokratycznej działającej w Polsce i poza jej granicami.