„Umarłe miasto” w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej